Onze filisofie...”De vier pijlers van de prothetiek”

verankering

Een faciale epithese wordt doorgaans verankerd aan het lichaam doormiddel van implantaten die verankering vinden in de botstructuren van de schedel. Op deze implantaten wordt een supra structuur bevestigd, zij het een clipsverankering of een magneetverankering.

Eenmaal de prothese werd aangebracht is de verankering maximaal en moet het mogelijk zijn om uw gebruikelijke activiteiten (sporten,douchen,etc)
te hernemen. Indien de epithese ongecontroleert loskomt dient u deze
te laten aanspannen!


esthetiek 

Een faciale epithese is een getrouwe copie van het verloren gegane orgaan. Het is de betrachting het omliggende weefsel niet te kunnen onderscheiden. Hiervoor worden de boorden van de epithese heel dun en transparant gemaakt zodat het onderliggende weefsel doorschijnt en een naadloze overgang garandeert. Afhankelijk van de graad van beweging van de huid rond het defect zal uw epithese niet zichtbaar zijn voor uw omgeving.
Comfort

Een faciale epithese wordt verankerd op implantaten en zit "vast" aan de schedel. De drager ervaart de epithese als een deel van zijn lichaam. De epithese is vervaardigd uit silicone elastomeren die na contact met het lichaam dadelijk de lichaamstemperatuur overnemen.

Het aanbrengen van de epithese gebeurt op een eenvoudige manier. Elke patiënt moet zelfstandig zonder aarzelen de epithese kunnen aanbrengen en wegnemen.
Functie

Een faciale epithese zal in beperkte mate trachten de verloren gegane functie van het orgaan te herstellen (bv opvangen van geluidsgolven door de oorschelp of het verwarmen van koude lucht voor hij wordt ingeademd).Een faciale epithese bevordert het psycho-sociale reintegratie in de maatschappij. Tevens zal zij het defect afsluiten en beschermen tegen externe nefaste factoren.