Het Centrum

Sinds 25 jaren is “de prothetiek", en meer in het bijzonder , “ de Faciale Anaplastologie " de passie van
Jan De Cubber, CDT, anaplastologist

Na zijn opleiding in tandheelkundige -, faciale - en orthopedische prothetiek verwierf hij de status van "expert" in prothesiologie met internationale faam. Vanuit zijn gedreven onderzoek en ontwikkeling in de scheikunde van silicone elastomeren groeide vele vernieuwende technieken en medische hulpmiddelen welke vandaag wereldwijd worden toegepast of gebruikt. Hij is tevens de oprichter en de bezieler van "Silicon House", dat voor hem een platform betekende om zijn kennis uit te dragen naar de vier windstreken.

Samen met twee collega’s focust hij vandaag zijn aandacht volledig op het Centrum voor Anaplastologie.

Frans De Roeck, CDT, anaplastologist stond mee aan de wieg van “Silicon House” . Hij vond na een zijweg in de orthodontie de weg terug naar de epithetiek.

Maarten De Jong, BFA, medisch illustrator/anaplastoloog

Alejandro Padilla, MS, anaplastologist


Ondertussen is het centrum uitgegroeid tot een van de meest bedrijvige units ter wereld, goed voor om en bij de 200 faciale implantaat verankerde epithesen per jaar, waarmee het tot de top drie van de wereld behoort. Binnen de landsgrenzen werkt het Centrum samen met een vijfentwintigtal ziekenhuizen en een vijftigtal geneesheren specialisten. Buiten de landsgrenzen werden er consultaties uitgebouwd in het Academisch Ziekenhuis van Maastricht en Sint Anna Zieken huis te Geldrop in Nederland.

Vandaag herschrijft het Centrum voor Anaplastologie samen met een handvol wetenschappers de faciale anaplastologie. De intrede van 3-d computertechnologie geeft aan de anaplastologie een nieuwe dimensie met ongekende mogelijkheden. In samenwerking met de industrie en de academische wereld profileert het Centrum zich als een belangrijke partner in deze ontwikkeling. Dit engagement geeft onze patiënt de garantie om vandaag behandeld te worden met de technologie van morgen.

Gedurende al deze jaren werd er een expertise opgebouwd die terug te vinden is in de kwaliteit van het werk...waar passie...wetenschap...en kunst elkaar Vereniging.

Ik wens hierbij uitdrukkelijk mijn diepste respect en dank te uiten voor mijn twee mentors:
- prof dr. Hubert VERMEERSCH (UZ Gent, Belgie)
- + dr. Henk VERDONCK (Academisch ziekenhuis van Maastricht, Nederland)